Hoe werkt BONE-BVE?
Een voor alle opleidingen, eenduiige web-based meting

 

Hoe werkt BONE-BVE?   Bureauonderzoek

Op basis van door de opleiding of instelling aangeleverde documenten beantwoordt de kwaliteitszorgmedewerker in het BONE-BVE instrument een deel van de vragen. Tevens wordt door middel van één druk op de knop een enquete uitgezet bij docenten en studenten.


   Onderzoek op locatie

Er vindt een gesprek plaats met het management en de examencommissie. Ook worden vertegenwoordigers van de werkvelden telefonisch benaderd. Deze gegevens worden in het BONE-BVE instrument ingevoerd.


   Rapportage

Door middel van één druk op de knop genereert het instrument op 1 A4 een resultatenoverzicht plus een volledig rapport waarin een beeld van de onderwijskwaliteit wordt geschetst dat een op een overeenkomt met de normen, kwaliteitsgebieden en standaarden zoals vastgelegd in het Waarderingskader MBO 2017 dat de inspectie van het onderwijs gebruikt bij haar toezicht. Dit kwaliteitsbeeld gaat zelfs nog een stap verder dan het beeld dat de inspectie schetst. Per standaard wordt namelijk aangegeven hoe men scoort op de onderliggende indicatoren.

Onze belofte  


 

Security


De BONE-BVE applicatie voldoet aan strenge eisen op het gebied van security en privacywetgeving.