Ondersteuning


Door een team van professionals met ervaring bij de inspectie van het onderwijs

Ward Huurdeman

Beschrijving


Onderwijsadviesbureau Infotrans adviseert en ondersteunt BVE instellingen bij het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en de examinering.

Het is ook deze brede ervaring die de basis heeft gevormd voor het samenstellen en in de praktijk toetsen van de kwaliteitsmonitor BONE BVE.

Ervaring

 

 • 25 Jaar ervaring  bij het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en de examinering.
 • Jarenlange ervaring als inspecteur van het BVE-onderwijs.
 • Brede basis van toegepaste kennis als innovator van onderwijsprocessen, kwaliteitsmanager en lijnmanager.

Jeanette Toeter

Beschrijving


Jeanette Toeter heeft ruime en brede ervaring als adviseur op het gebied van kwaliteits­management, examinering/diplomering en auditing, zowel in opdracht van de inspectie als van onderwijsinstellingen.

Zij adviseert en ondersteunt een groot aantal MBO instellingen en examencommissies bij het verder op orde brengen van de kwaliteit en weet daarbij ook de slag naar de teams te maken. Zij weet met welke ontwikkelingen scholen te maken hebben en kent de vraagstukken die spelen op zowel beleids­niveau als binnen de teams.

Ervaring

 

 • Adviseur bij meer dan 10 ROC’s.
 • Externe voorzitter auditcommissies van verschillende ROC’s.
 • Voorzitter instellingsaudits Kwaliteitsnetwerk MBO.
 • Hoofd Onderwijs en Kwaliteit ROC a.i.
 • Netwerk en samenwerking met andere onderwijsadviseurs
 • Ruim twaalf jaar werkzaam als organisatie-adviseur voor Capgemini Consulting (voorheen Ernst & Young Consulting).

Theo Brouwers

Beschrijving


Alfa Bèta Consult (Theo Brouwers) ondersteunt sinds 2001 scholen voor primair en voortgezet onderwijs alsook scholen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs bij het optimaliseren van het onderwijs en het borgen van de kwaliteit..

Ervaring

 

 • Directeur van Alfa Bèta Consult sinds 2001
 • Schoolbegeleider bij onderwijsbegeleidingsdienst ABC in Amsterdam (primair en voortgezet onderwijs)
 • Kwaliteitscoördinator bij Hogeschool Alkmaar

Silke Vos - van de Kerkhof

Beschrijving


Edu-Q biedt u interim-management, advies en projectleiderschap inzake kwaliteitsvraagstukken. Edu-Q doorgrondt uw organisatie en situatie snel en kan vanuit die analyse komen met heldere adviezen voor kwaliteitsverbetering. Door kennis, ervaring en een authentieke stijl van werken weet Edu-Q mensen in beweging te krijgen en zich open te stellen voor ontwikkeling.

Silke Vos is met Edu-Q is een verbindende factor en ook degene die de situatie weet open te breken. Een onderzoekende houding met respect voor (on)mogelijkheden én oprechte en rake feedback waarmee je echt een stap komt; dat is wat Edu-Q je biedt.

Ervaring

 

 • Verbeter- & verandertrajecten gerelateerd aan kwaliteit
 • Auditing
 • Het ontwikkelen & implementeren van (specifiek voor de organisatie geschikte) kwaliteitssystematiek en -beleid
 • Projectleiderschap in VO en MBO
 • Brede ervaring als onderwijskundig adviseur, projectleider, teamleider en directeur.

Esther de Wit - Bart

Beschrijving


Esther de Wit-Bart werkt onder de naam streef.nu sinds februari 2012 als zelfstandig onderwijskundige.

Zij voert voornamelijk opdrachten uit ter ondersteuning of beoordeling van onderwijsinstellingen en opleidingen in het MBO, maar ondersteunt ook scholengroepen in het VO of instellingen in het HO bij het ontwikkelen en realiseren van hun kwaliteitsborging, het inrichten van opleidingen en de examinering.

Ervaring

 

 • Ruime ervaring in het beoordelen van van onderwijsinstellingen en opleidingen in het MBO
 • Capgemini consulting, Onderwijs
 • ROC A12 als onderwijskundige
 • QRM, EVC aanbieder en adviesbureau, als hoofd kwaliteitszorg en onderwijskundig adviseur

Eveline Rijnen

Beschrijving


Onderwijs Adviesbureau Rijnen (Eveline Rijnen) adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwerpen en uitvoeren van kwaliteitsmanagement en het opstellen en implementeren van zowel onderwijs- als examenbeleid.

Ervaring

 

 • Ervaring met het uitvoeren van audits op zowel opleidings- als instellingsniveau
 • Managementervaring (dienst Onderwijs en Kwaliteit bij een middelgrote mbo-instelling)
 • Ervaring met strategisch advies en beleidsontwikkeling op de terreinen onderwijs, examinering en kwaliteitsmanagement