Login

BONE-BVE.NL
Het instrument voor het verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit in het BVE.

 


Hoe verbeter en borg je onderwijskwaliteit?


Vaststellen kwaliteitsnorm


Stel voor die onderdelen die de onderwijskwaliteit bepalen een kwaliteitsnorm vast.Monitoren


Meet jaarlijks of aan deze kwaliteitnorm wordt voldaan.


Verbeteren


Voer verbeteringen door bij het niet voldoen aan de kwaliteitsnormControleren


Heeft het verbeterplan geleid tot het voldoen aan de kwaliteitsnorm


BONE-BVE helpt je bij deze verbetering en borging


BONE-BVE staat voor:

Bedrijfvoering

Onderwijs

eN

Examinering

Er is heel bewust voor deze benaming gekozen omdat de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt, onderwijs wordt verzorgd en geëxamineerd wordt, bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.


 

De wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan deze drie componenten is kenmerkend voor BONE-BVE.

Kenmerken instrument BONE_BVE 

 

 1 op 1 relatie waardelingskader

BONE-BVE is 100% gerelateerd aan het waarderingskader MBO 2017 dat de inspectie hanteert.

  Jaarlijkse meting 

Door de jaarlijkse inzet van BONE-BVE staat vast in hoeverre de instelling en/of opleidingen aan de eisen voldoen zoals deze door de minister zijn vastgelegd. Daar waar men niet voldoet krijgt men gerichte informatie over wat er moet gebeuren om wel aan deze eisen te voldoen (basis voor verbeterplanning). Na een jaar zorgt het instrument dat de resultaten van de verbeteringen transparant worden.

 Meting bij één opleiding

Per organieke eenheid die binnen een instelling wordt onderscheiden, wordt jaarlijks één opleiding doorgelicht. Voor geconstateerde tekorten wordt een verbeterplan geschreven dat voor alle opleidingen van de organieke eenheid geldt..

 

 Zelf uitvoeren mogelijk

BONE-BVE is een web-based applicatie die van een zodanige handleiding is voorzien dat scholen dit instrument ook zelf kunnen inzetten